top of page

ARBETSMILJÖ-
STRATEGIER

FÖR ÖKAD HÄLSA I ARBETSLIVET

Skärmklipp 2020-04-24 16.53.23.png

En framgångsfaktor för att skapa och bibehålla ett gott arbetsmiljöarbete är att avsätta tid för att kartlägga vilka rutiner som finns i nuläget. Vilka leder oss framåt mot ett önskat läge? Vilka gör det inte?

Under de 15 år som jag arbetat med arbetshälsa på individ- och gruppnivå är det ofta samma delar som fungerar bristfälligt och i förlängningen kan leda till ohälsa. Otydliga ramsättningar, otydligt ledarskap, för hög arbetsbelastning, nya arbetsuppgifter som tillkommer, ökade krav på dokumentation, brist på tillit och gemenskap i arbetsgruppen.

Jag har under åren regelbundet utbildat bland annat arbetsmiljöombud, HR-chefer samt mellanchefer inom alla slags organisationer.

Jag är själv utbildad till regionalt arbetsmiljöombud, har varit arbetsmiljöombud på Unionen och jobbat många år dessa frågor utifrån olika perspektiv.

AFS 2015-4.png
VAD JAG KAN GÖRA FÖR ER:

 • kartläggning individ/grupp/organisationsnivå

 • facilitering kring hälsofrämjande strategier

 • konsultativt stöd och rådgivning till chefer, HR och skyddsorganisationen

 • föreläsningar/workshops kring OSA i praktiken

 • skräddarsydda föreläsningar/workshops kring specifika ämnen gällande organisatorisk och social arbetsmiljö 

 • hälsofrämjande ledarskap

 • hälsofrämjande arbetsliv

 • stresshantering på arbetsplatsen

 • framgångsrik feedback

 • framgångsrik kommunikation

 • svåra samtal

 • konflikthantering

 • arbetsglädje

TEMAN
bottom of page