top of page

FÖRELÄSNINGAR

INSPIRATION & LÄRANDE

Caroline_föreläsning

De senaste 10 åren har jag föreläst på alla slags scener och företag med omkring 100 föreläsnings- och utbildningsdagar per år. Likväl som att föreläsa inför ett fullsatt auditorium med hundratals deltagare uppskattar jag även de mindre sammanhangen med möjlighet till dialog. Jag tröttnar aldrig!

MINA FÖRELÄSNINGAR FINNS I TVÅ OLIKA FORMAT

  • FAST FORMAT 1-1,5 timme. Färdiga föreläsningar, se teman här nedan. Naturligtvis har jag stort fokus på gruppen och justerar vid behov utifrån vilken grupp och organisation jag möter.
     

  • FLEXIBELT FORMAT upp till 3 timmar. Samma tema som för föreläsningarna i fast format. Skillnaden är att dessa upplägg skräddarsys utifrån era önskemål och behov med inslag av t.ex. bikupor och egen reflektion.

TEMAN

Mina föreläsningar utgår ifrån erfarenheter från över 15 års arbete med individer och grupper ute på alla slags arbetsplatser. Jag föreläser ofta om stresshantering i organisationer vilket ger en stor förståelse för de gemensamma utmaningar (och möjligheter) som finns i arbetslivet idag.

 

Under åren har jag även regelbundet föreläst om framgångsrik feedback, svåra samtal, nycklar i framgångsrik kommunikation samt karriärutveckling. Ett urval av mina aktuella föreläsningar finner du här nedan, om du är intresserad av skräddarsydda föreläsningar utifrån de övriga teman jag nämner här ovan finns förstås den möjligheten också.

  • FYRA NYANSER AV STRESS - om konsten att bli vän med stressen i våra (arbets)liv

  • WFH (WORK FROM HOME) - nycklar till friska (digitala) arbetsplatser

  • SLOW DOWN! - sträva efter mindre och bli nöjd med mer

  • DET GODA SAMTALET - vägen till framgång går via det professionella samtalet

  • INTE MITT FEL - att förstå och förhålla sig till medmänniskor med narcissistiska personlighetsdrag

KONTAKTA MIG

på info@carolinewiklund.se eller på 0704- 33 75 90 för mer information om innehåll, upplägg och prisförslag.

bottom of page