top of page
Yoga at Home

OM CAROLINE

Skärmklipp 2020-04-24 16.54.59.png

Sedan början på 2000-talet har jag arbetat med hälsofrämjande arbete på olika sätt, framförallt inom statlig och facklig verksamhet. Jag har främst arbetat med förändringsledning samt sociala och organisatoriska arbetsmiljöfrågor. Idag är jag verksam som HR-konsult, arbetsmiljöstrateg, rehabiliteringsspecialist, coach och utbildare.

 

Jag driver sedan början på 2021 Caroline Wiklund AB där jag fortsätter att stödja främst HR och chefer i frågor kring hälsofrämjande ledarskap och arbetsmiljöarbete. Jag har flera samarbetspartners och tar uppdrag både via dem samt i egen regi.  

Jag har mångårig akademisk utbildning samt lång erfarenhet inom coachning, kommunikation & förändringsarbete, konflikthantering, facilitering, pedagogik och som stressterapeut.  

IDEELLT ARBETE

För mig är det också viktigt att bidra till ideella verksamheter som erbjuder stöd och medmänsklighet till särskilt utsatta människor i vårt samhälle. Jag har under åren arbetat jag som volontär i olika roller för Tjejzonen som erbjuder stöd till tjejer samt för Mind i deras självmordslinje.  

ARBETSLIVSERFARENHET

​ANSTÄLLNINGAR

 • Coach/facilitator, utbildare, stressterapeut, förhandlare - UNIONEN (2008-2021)

 • Karriärcoach, utbildare - SIF (2006-2007)

 • Handläggare/samordnare - FÖRSÄKRINGSKASSAN (2005-2006)

 

IDEELLT ARBETE

 • ​Volontär i hjälplinjen - TJEJZONEN (2015-2019)

 • Volontär i Självmordslinjen - MIND (2020-2021)

RELEVANTA UTBILDNINGAR

 • Magisterprogrammet - Arbetsliv, hälsa & rehabilitering (Mittuniversitetet) 2021-2023

 • Diplomerad HR Business Partner (IHM) 2021

 • Diplomerad stress- och avspänningspedagog (Sverigehälsan) 2017

 • Certifieringsutbildning till PCC coach (CoachCompanion) 2013

 • Diplomeringsutbildning till ACC coach (CoachCompanion) 2009

 • Certifieringsutbildning till kommunikolog (Studio KomFor) 2011-2013

 • Utbildning i konflikthantering - (Lind Ledarutveckling) 2019

 • Faciliteringsutbildning (MOVE/Vindöga) 2017-2018

 • Political magister i offentlig förvaltning (Göteborgs universitet) 2000-2004

 • Universitetskurser i bl.a. psykologi, sociologi, folkhälsovetenskap, juridik

bottom of page