Yoga at Home

OM CAROLINE

Sedan början på 2000-talet har jag arbetat med hälsofrämjande arbete på olika sätt, framförallt inom statlig och facklig verksamhet. Jag har under dessa år varit anställd hos Försäkringskassan, SIF samt sedan 2008 hos Unionen och har framförallt arbetat med frågor kopplat till förändringsledning och psykosociala arbetsmiljöfrågor.

 

Idag driver jag Caroline Wiklund AB där jag fortsätter att stödja i frågor rörande hälsofrämjande ledarskap och arbetsmiljöarbete samt som coach och samtalsterapeut.

Jag har haft förmånen att jobba med hundratals organisationer och tusentals individer på grupp- och individnivå. De målgrupper som jag främst arbetat med är chefer, HR, skyddsombud och förtroendevalda.

Jag har mångårig akademisk utbildning samt lång erfarenhet inom coachning, kommunikation & förändringsarbete, konflikthantering, facilitering, pedagogik och som stressterapeut. De senaste åren har mitt främsta fokus varit på att utbilda, föreläsa för samt processleda individer/grupper kring strategier för stresshantering och ett hållbart arbetsliv.  

IDEELLT ARBETE

För mig är det också viktigt att bidra till ideella verksamheter som erbjuder stöd och medmänsklighet till särskilt utsatta människor i vårt samhälle. Mellan 2015-2019 arbetade jag som volontär i olika roller för Tjejzonen som erbjuder stöd till tjejer mellan 10-25 år. Idag arbetar jag ideellt för Mind i deras självmordslinje. Mind arbetar för att aktivt motverka psykisk ohälsa i samhället genom att erbjuda stöd, opinionsbildning samt att sprida kunskap kring dessa frågor.

ARBETSLIVSERFARENHET

​ANSTÄLLNINGAR

 • Coach/facilitator, utbildare, stressterapeut, förhandlare - UNIONEN (2008-2021)

 • Karriärcoach, utbildare - SIF (2006-2007)

 • Handläggare/samordnare - FÖRSÄKRINGSKASSAN (2005-2006)

 

IDEELLT ARBETE

 • ​Volontär i hjälplinjen - TJEJZONEN (2015-2018)

 • Mentor till volontärer - TJEJZONEN (2018-2019)

 • Volontär i Självmordslinjen - MIND (2020-)

RELEVANTA UTBILDNINGAR

 • Magisterprogrammet - Arbetsliv, hälsa & rehabilitering (Mittuniversitetet) 2021-2023

 • Diplomerad stress- och avspänningspedagog (Sverigehälsan) 2017

 • Certifieringsutbildning till PCC coach (CoachCompanion) 2013

 • Diplomeringsutbildning till ACC coach (CoachCompanion) 2009

 • Certifieringsutbildning till kommunikolog (Studio KomFor) 2011-2013

 • Utbildning i konflikthantering - (Lind Ledarutveckling) 2019

 • Faciliteringsutbildning (MOVE/Vindöga) 2017-2018

 • Political magister i offentlig förvaltning (Göteborgs universitet) 2000-2004

 • Universitetskurser i bl.a. psykologi, sociologi, folkhälsovetenskap, juridik