top of page

Vad 29 forskare ”worldwide” tänker om hur COVID-19 påverkar arbetslivet samt hur framtiden kan se ut


Detta är en kort sammanfattning av den vetenskapliga artikeln ”COVID-19 and the workplace - Implications, issues and insights för future research and action” vilken bland annat publicerades i American Psychologist i början av 2021. Inte mindre än 29 forskare från universitet i USA, Australien, Asien och Europa har bidragit till den här artikeln vars syfte är att ge en generell översikt att fortsätta studera vidare utifrån.


Jag har nyligen granskat artikeln som en del av den kurs i ”arbetsliv & hälsa” jag precis avslutat och tror att fler än jag finner detta intressant :-)


Arbetsvillkor och organisering av arbete har förändrats för de flesta branscher, på ett eller annat sätt, det senaste året. Hur kommer det goda arbetet att se ut i morgondagens arbetsliv, med utgångspunkt i de förändringar som skett i snabb takt det senaste året?


Enligt dessa forskare kan pandemin sägas, övergripande, ha påverkat arbetslivet på tre olika sätt:

  • allt mer framväxande förändringar av arbetssätt (arbeta hemifrån, digitalt ledarskap, digitalt teamwork)

  • allt mer framväxande förändringar för arbetstagare (social distansering och ensamhet, arbetslöshet, ojämställdhet och andra socioekonomiska faktorer)

  • specifika gynnsamma/ogynnsamma omständigheter hos arbetsplatser (organisationskultur, individuell motståndskraft, demografiska förhållanden m.fl)


Utifrån dessa domäner har de 29 forskarna därefter valt att sammanställa ett antal fokusområden vilka benämns som bland annat hemarbete, digitalt teamwork, digitalt ledarskap och ledning, social distansering och ensamhet, arbetslöshet och ojämställdhet samt hälsa och välmående. För alla dessa områden beskrivs vilka konsekvenser COVID-19 än så länge lett till, vilken framtida forskning som är intressant att bedriva samt insikter angående framgångsrika åtgärder.


Några intressanta insikter som lyfts fram är bland annat vikten av att organisationer arbetar mer med tillit på alla systemnivåer när hemarbete fortsätter vara vanligt förekommande. Att tydliga ramsättningar kring gränsdragning mellan (hem)arbete och fritid säkerställs samt att chefer och ledare motverkar att medarbetare förväntas arbeta vid sjukdom av något slag. En annan intressant insikt handlar om att HR behöver öka sin kompetens kring att riskbedöma ”workplace loneliness” samt jobba mer med program för social integrering.För att läsa hela summeringen rekommenderas att du googlar på titeln ovan, det finns olika vägar att hitta fram till artikeln. //Caroline

27 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page