top of page

FACILITERING

MEDVETENHET & UTVECKLING

Skärmklipp 2020-04-24 16.46.34.png

Jag arbetar med att processleda och facilitera större och mindre grupper. Min styrka är min flexibilitet, att växla mellan fokus på helhet och på beståndsdelar samt att sortera i vad som är utmaningar, behov och möjliga vägar framåt.

Under åren har jag jobbat med processledarskap gentemot framförallt chefer och förtroendevalda. Jag har haft längre uppdrag som intern konsult på Unionen och löpande verkat som extern konsult gentemot mindre och större grupper hos olika företag.

Utöver en flerårig utbildning i kommunikation- och förändringsarbete har jag en ettårig utbildning i facilitering och är även utbildad i praktiskt processledarskap och konflikthantering. 

 

Mina uppdrag kan se olika ut och ha olika fokus. Det kan handla om att bidra till stärkt tillit och trygghet i en befintlig grupp eller att klargöra syfte och mål i en nystartad grupp. Det handlar ofta om att facilitera gruppen för att sätta gemensamma strategier och upprätta en handlingsplan. Ibland ligger fokus på att synliggöra en pågående konflikt eller annan obalans i gruppen.

VAD JAG KAN GÖRA FÖR ER:

  • designa skräddarsydda upplägg utifrån era behov och önskemål

  • facilitera kortare och längre uppdrag så som workshops, projektmöten, teambuilding, olika typer av förändringsarbeten

  • halvdagsworkshop ca 2-4 timmar

  • heldagsworkshop ca 8 timmar

  • workshops som spänner över flera dagar

bottom of page