top of page

UTBILDNING

INSPIRATION & LÄRANDE

Skärmklipp 2020-04-24 16.51.29.png

I rollen som utbildare har jag under åren både tagit fram, genomfört och utvecklat kurser kring bland annat stödjande ledarskap och hälsofrämjande arbete i arbetslivet. Jag har även tagit fram digitala kurser tillsammans med Lexicon och arbetat i olika projekt med fokus på ledarskap i framtidens arbetsliv.

De områden jag utbildar inom är svåra samtal, feedback, stresshantering, konflikthantering, coachande förhållningssätt, leda på distans, framgångsrik kommunikation och arbetsglädje. Se även de aktiviteter jag erbjuder inom ramen för rollen som föreläsare och arbetsmiljökonsult.

Jag erbjuder även kurser och workshops som är skräddarsydda utifrån era behov och önskemål. Se nedan för mer information.

TEMAN

  • svåra samtal

  • feedback

  • stresshantering

  • konflikthantering

  • coachande förhållningssätt

  • leda på distans

  • framgångsrik kommunikation

  • arbetsglädje

I rollen som kursledare är det viktigt för mig att vara engagerad, kunnig och lyhörd för gruppens behov. I utvärderingar får jag ofta den återkopplingen vilket gör mig glad. Jag har stor respekt för att kursdeltagare lägger tid, pengar och energi på att få nya perspektiv inom det ämne kursen berör. Det är min målsättning att de ska få det. Och att vi har roligt ihop, glädje och lärande hör nära samman!  

bottom of page